Societatea pentru Copii și Părinți

Facebook
Noi, Societatea pentru Copii și Părinți, suntem o organizație neguvernamentală înființată în 1996 în Tmișoara de către Psiholog Prof. Univ. Dr. Ana Muntean împreuna cu un grup de 27 specialiști în domeniul protecției copilului și a familiei. Avem ca misiune creșterea calității vieții copilului, femeii și familiei, precum și prevenirea oricărei forme de abuz. De peste 25 de ani contribuim la crearea unei societăți bazate pe toleranță și respect, unde diversitatea și egalitatea de șanse stau la baza unei Românii Europene.
Obiective:
  • Creșterea șanselor copiilor din România sa aibă acces la o educație de calitate.
  • Integrarea școlară și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din familii defavorizate.
  • Prevenirea traficului de fiinţe umane în rândul tinerilor, abuzului, neglijării sau abandonului copiilor din România prin educarea părinților și a familiilor extinse.
  • Stoparea violenței domestice și violenței împotriva femeilor.
Suntem membru fondator al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Copilului - FONPC; al rețelei FamNet si al Coaliției Organizațiilor Neguvernamentale Implicate în Programe Privind Violența Împotriva Femeii din România.