SERVICII

Servicii în derulare

  • Educație preșcolară pentru copii din familii defavorizate
  • Protecția și creșterea rezilienței tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile
  • Promovarea drepturilor copiilor
  • Educație școlară pentru copii vulnerabili în fața abandonului școlar
  • Prevenire și intervenție în cazul femeilor vulnerabile
  • Cursuri de formare adresate specialiștilor
  • Proiectele adresate îmbunătățirii calității vieții copiilor

Centrul de Resurse "Effata"

Inființat în anul 2009 pentru a asigura continuitatea serviciilor oferite copiilor infectați HIV, în perioada 2001-2009 în cadrul Centrului de Zi Effata, prin adaptarea la nevoile actuale ale acestora, deveniți între timp tineri adulți. Centrul de resurse își desfășoară activitatea în același spațiu unde a funcționat centrul de zi și beneficiază în continuare de finanțarea Brothers of Charity Belgia.
Centrul de resurse are ca scop dezvoltarea de programe de educare şi sprijinire a tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA în vederea creşterii gradului de integrare socio-profesională şi a îmbunătăţirii vieţii lor sociale şi personale. Până în prezent au beneficiat de serviciile acestuia peste 70 de tineri și familiile lor.
Beneficiarii direcți ai centrului de resurse sunt tineri care trăiesc cu HIV/SIDA din judeţul Timiş şi judeţele limitrofe. Beneficiarii indirecți sunt partenerii și copiii tinerilor din program, precum și comunitatea locală prin creșterea gradului de informare privind problematica HIV/SIDA.

"Centrul Educațional pentru Integrare Școlară și Prevenirea Abandonului Școlar"

Scopul acestui serviciu este prevenirea situației de risc de separare a copilului de părinți și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii la copiii provenind din familii dezavantajate socio-economic din cartierul Iosefin Dâmbovița. Programul este finanțat din anul 2010 de Fundația United Way România și Brothers of Charity Belgium, iar pentru anii 2018, 2019 și 2020 a obținut subvenție de la Consiliul Local Timișoara.
Beneficiarii programului sunt copii cu vârste între 6 şi 15 ani din familii dezavantajate socio-economic din cartierul Iosefin Dâmbovița: copii cu dificultăţi de învăţare care nu au sprijin în familie sau în şcoală, copii cu comportament social școlar neadecvat sau cu cerinţe educative speciale, copiii cu situaţii familiale deosebite cu impact important asupra parcursului şcolar al acestora (boli psihice, comportament agresiv, alcoolism, diverse forme de handicap, familii monoparentale, părinţi plecaţi în străinătate, familii cu un număr mare de copii etc.). În cadrul Centrului Educațional copiii au asigurată zilnic o masă caldă precum și un supliment alimentar.

”Învață să reușești!”

Proiectul a fost lansat în octombrie 2015. Proiectul are ca scop prevenirea abandonului școlar atât prin servicii de suport de tip after-school adresate copiilor din familii dezavantajate din cartierul Fratelia din Timișoara, cât și prin creșterea motivației de a merge la școală, ca urmare a proiectării unui viitor profesional.
Beneficiarii: 48 copii proveniți din familii defavorizate, elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr. 15 Timişoara beneficiază de o masă caldă şi servicii de tip after school: sprijin în realizarea temelor, activităţi de formare şi dezvoltare a deprinderilor de scris-citit şi calcul aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-aplicative, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă/studiu independent, dar şi activităţi de dezvoltare a deprinderilor de autonomie personală şi socială, de activităţi recreative şi de tip informal (vizite la muzee, ieşiri la teatru, film, etc.).
Programul de educație parentală ”Părinți implicați, copii încrezători, părinții copiilor din program participa la sesiunile de educație parentală organizate de educatorii parentali formați în cadrul programului ”Părinți implicați, copii încrezători” (Academia Părinților)

"Educația, centrul schimbării în comunitate"

Scopul proiectului lansat in 2017 este creșterea accesului la educație pentru copii și tineri proveniți din familii dezavantajate, prin crearea unui spațiu comunitar care să servească la dezvoltarea comunității, printr-o intervenție integrată. Crearea unui centru comunitar care să deservească nevoile comunității. Creșterea gradului de frecventare școlară a copiilor proveniți din familii dezavantajate.
Beneficiarii: 250 copii și tineri proveniți din familii dezavantajate social și economic, elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 20; 200 părinți; 40 profesori; 50 voluntari.