GDPR

Declaraţie de consimţământ CONTRIBUABIL /SPONSOR- D230

Sunt de accord ca SOCIETATEA PENTRU COPII SI PARINTI denumita in continuare “Organizatie” cu sediul in Timisoara, strada Milcov , nr.4, ap.6, Cod Poștal 300553, România, să fie autorizată să proceseze datele mele personale conform cu art.6 art. 1, aliniatul (a) “persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific”
Datele colectate sunt utilizate pentru:
1. Completarea Declaratiei 230 – ANAF . Datele colectate sunt date de contribuabil sau imputernicitul contribuabilului si sunt
urmatoarele : nume , Initiala tatalui , prenume, cod numeric personal , adresa- strada, numar ,localiytate, cod postal , judet ,
e-mail ,telefon
2. Declaratia se va depune la ANAF
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment dar sa nu fie in contardictie cu art.6 alin.b), si este cu efect ulterior printr- o notificare gratuită către Organizatie. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată printr-o cererer scrisa către compartimentul de resurse umane al societatii sau prin email la adresa effataro@yahoo.com
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).
Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Organizatie în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@protectiedatevest.ro

1. Informaţii Generale
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
b) Operatorul
Noi, Organizatia cu denumirea si sediul descrise mai sus, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos. Folosim măsuri de securitate pe care le optimizăm continuu, în conformitate cu evoluțiile tehnice și juridice, pentru a vă asigura că datele dvs. sunt protejate împotriva tratării, pierderii, distrugerii sau accesului manipulat accidental sau intenționat de către terți neautorizați.
c) Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice momentutilizând următoarele date de contact: dpo@protectiedatevest.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare
a) Inregistrarea datelor sponsorului contribuabil / imputernicit
Vom procesa datele personale solicitate la preluarea Declaratiei 230. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 litera a) GDPR.
b) Beneficiarii datelor
Pentru a atinge scopurile menționate mai sus la punctele 2.a) datele vor fi transmise numai la ANAF
Asigurăm, ca ANAF prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor,
Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.
Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a datelor sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: dpo@protectiedatevest.ro
c) Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora
Furnizarea datelor solicitate de noi este necesară pentru a putea obtine sponsorizarea conform legislatiei, de la persoanele care realizeaza venituri din salarii in limita a 3,5 % din impozitul pe venit platit.. Furnizarea datelor personale se face în mod voluntar.
Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs .
Datele dvs. personale vor fi stocate pană la momentul depunerii D230 la ANAF, maxim 6 luni din momentul preluarii lor. Restrictionarea prelucrarii si stergerea datelor se va face dupa retragerea consimtamantului cu excepția cazului în care avem obligațialegală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice in conformitate cu legile in vigoare.
Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 aliniatul 1 litera c) GDPR.

3. Drepturile dumneavoastră
Ca si persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. in conformitate cu GDPR.
Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor
procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR) in mod gratuit. Daca se solisita in mod repetat copii dupa datele prelucrate, cf. art.15 alin(3) unitatea poate percepe o taxa rezonabila.
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor
incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal daca
a) b) c)
datele cu character personal nu mai sunt necesare persoana vizata isi retrage consimtamantul
în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor
referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere,
articolul 17 GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 alin(3) GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).
Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.